KNX standardil toimivad seadmed ja andurid oskavad omavahel suhelda ja neid saab mobiilselt juhtida.

*Küttesüsteemi ja temperatuuri automaatne juhtimine.

* Hotelli koridorides vastavalt luksidele valgustugevuse trimmimine.

* Välivalgustite automaatne juhtimine liikumisele ja öösel säästlikumaks trimmimine.

* Tubades kaasaegsed puutepaneelid kütte valgustuse ja kliima reguleerimiseks ja saab vaadata sise – ja välitemperatuuri.

*Majast väljuva kanalisatsioonivee mahutisse juhtimine ja soojuse tagastamine. Küttesüsteemi soojus toodetakse säästlike soojuspumpadega.